4:34 PM

Aktiviti 3: Objek Pembelajaran
Pengenalan

Objek Pembelajaran (OP) atau Learning Objects (LOs) ditakrifkan sebagai "sebarang entiti, digital atau bukan digital, yang boleh digunakan untuk pembelajaran, pendidikan atau latihan" (The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Inc., 2002).


Ciri-ciri OP

(de Salas & Ellis, 2006) menjelaskan OP mempunyai banyak ciri antaranya:

1) Boleh diakses (accessibility)
2) Operasi dalam pelbagai konteks (interoperability)

3) Kebolehsesuaian (adaptability)
4) Boleh diakses bila-bila sahaja (durability)

5) Kebolehgunaan semula (reusability)

6) Terdiri daripada unit-unit yang boleh dipisahkan (granularity)

Mengapa menggunakan OP?
 • Fleksibel - menawarkan akses kepada pelbagai mod pembelajaran kepada pelajar.
 • Kos yang efektif - mendapat sumber percuma (punca terbuka) dan bahan boleh digunakan berulang kali.
 • Kesesuaian (Customizability) - guru boleh memilih OP yang boleh disesuaikan dengan bahan sedia ada dan gaya pembelajarannya .

Isu-isu yang perlu ditangani
 • Kurangnya kemahiran teknikal
 • Menggabungkan elemen pedagogi yang berkesan dalam OP 
 • ‘ Intelectual Property’(IP) dan hak cipta
 • Beban kepada pengarang 
 • Skop (saiz kandungan pada setiap satu OP)

Penghasilan OP
 • Tulis objektif pembelajaran yang jelas
 • Pilih kandungan yang sesuai yang boleh menyokong matlamat pendidikan 
 • Sistem penyampaian yang sesuai (Powerpoint, Internet dll)
 • Pilih struktur aktiviti yang sesuai (Task anaysis) 
 • Beri pilihan kepada pelajar terhadap ‘laluan’ dalam OP (Skill Hierarchy) 
 • Beri pelbagai ruang aktiviti yang boleh menangani pelbagai mod pembelajaran (cth: ‘permainan’ dalam aktiviti di internet) 
 • Maklumbalas yang konstruktif 
 • Pertimbangkan isu penilaian

0 comments:

Post a Comment