4:35 PM

Tugasan 3 & 4: Bentuk Kumpulan

 1. Bentuk kumpulan kursus komputer yang akan dijalankan
 2. Lakukan 1 kajian analisis keperluan terhadap kursus komputer yang akan diadakan
 3. Tugasan ini menjadi input untuk projek kajian tindakan kursus komputer
 4. Bincang dan bentangkan cadangan pada minggu hadapan

Hasil Perbincangan:

 • 5 orang peserta akan join kumpulan MOODLE & 5 orang lagi akan join kumpulan Visual Basic.
 • 5 Ahli kumpulan MOODLE:
  • Cikgu Rahim
  • Cikgu Rossaidi
  • Emi Suzira
  • Fairuz
  • Rosyiatimah
 • Kajian analisis keperluan peserta kajian terhadap penggunaan dan pengaturcaraan dalam MOODLE akan dijalankan secara elektronik menggunakan aplikasi googledocs. Soal selidik akan dihantar melalui email peserta kajian.
 • Terdapat 2 bahagian utama dalam soal selidik tersebut iaitu:
  • Bahagian 1: Maklumat peserta kajian seperti nama, nama sekolah, lokasi sekolah, bangsa, jantina & subjek yang diajar di sekolah.
  • Bahagian 2: Terdapat 15 soalan berkaitan dengan pengetahuan peserta kajian terhadap penggunaan dan pengaturcaraan dalam MOODLE. Peserta diminta untuk menyatakan sejauhmana mereka bersetuju dengan pernyataan yang disenaraikan dengan menandakannya dengan skala Likert sama ada
   • Sangat Tidak Bersetuju
   • Tidak Setuju
   • Setuju 
   • Sangat Setuju
 • Peserta perlu menghantar kembali soal selidik yang telah lengkap diisi.
 • Setiap soalan akan dianalisis secara automatik menerusi aplikasi googledocs spreadsheet. 
 • Link untuk soalan kajian analisis keperluan peserta: 
 • https://spreadsheets0.google.com/viewform?formkey=dHRNVlN5SmtsU09XSnlFTW11ZkNtc0E6MA

   0 comments:

   Post a Comment