11:39 PM

TEORI PEMBELAJARAN

1) Teori Tingkahlaku (Behaviorisme)

 • Diperkenalkan oleh aliran mazhab behavioris.
 • Pembelajaran = perubahan dalam tingkah laku.
 • Kimble (1961) - pembelajaran sebagai perubahan potensi tingkahlaku yang agak tetap akibat daripada latihan pengukuhan.
 • Perubahan pembelajaran ini berlaku melalui 4 proses iaitu:
  • Perhubungan
  • Pelaziman Klasik
  • Pelaziman Operan
  • Pembelajaran melalui pemerhatian
 • Prinsip teori behaviorisme yang diterapkan dalam p&p komputer:
  • Menyediakan aktiviti-aktiviti tertentu yang melibatkan pelajar secara aktif.
   • Cth: Perbincangan dalam kumpulan, aktiviti amali dll.
  • Bahan pelajaran disusun dalam urutan yang logik supaya pelajar dapat dengan mudah mempelajarinya & dapat memberikan respon tertentu. 
   • Cth: Penggunaan kertas edaran / hand out disediakan terlebih dahulu & slaid Powerpoint.
  • Tiap-tiap respon harus diberi maklum balas secara langsung agar pelajar dapat mengetahui apakah respon yang diberikannya adalah benar.
  • Setiap kali pelajar memberikan respon yang benar, maka ia perlu diberi ganjaran dan motivasi.
   • Cth: jumlah markah yang tinggi, kata-kata pujian dll.
2) Teori Kognitif

 • Pembelajaran = satu proses dalaman & tidak dapat diperhatikan secara langsung. 
 • Bruner - tidak perlu menunggu sehingga kanak-kanak mencapai tahap perkembangan tertentu untuk mengajar sesuatu.
 • Bahan pengajaran harus disediakan dengan baik. 
 • Mengatur bahan yang akan dipelajari & menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya.
 • Bruner - cara belajar yang terbaik adalah dengan memahami konsep, makna & hubungan melalui proses intuitif & seterusnya menghasilkan suatu kesimpulan.
 • Prinsip teori kognitif yang diterapkan dalam p&p:
  • Pelajar lebih mudah mengingat & memahami sesuatu apabila pelajaran itu disusun berdasarkan pola & logik tertentu.
  • Penyusunan bahan pelajaran dari sederhana ke rumit.
  • Pembelajaran dengan memahami lebih baik daripada menghafal tanpa pemahaman. Sesuatu yang baru harus sesuai dengan apa yang telah diketahui pelajar sebelumnya.
  • Tugas guru di sini adalah menunjukkan hubungan apa yang telah diketahui sblmnya.
  • Adanya perbezaan individu yang harus diperhatikan & faktor ini mempengaruhi proses pembelajaran pelajar.
3) Teori Pemprosesan Maklumat
 • Menumpukan kepada bagaimana pelajar memproses maklumat.
 • Maklumat yang baru disimpan dalam ingatan jangka pendek.
 • Kemudian diproses sebelum disimpan ke ingatan jangka panjang.
 • Kombinasi pengetahuan (maklumat yang diproses) & kemahiran di ingatan jangka panjang akan membina strategi-strategi kognitif @ kemahiran yang berkaitan dengan tugas-tugas yang kompleks.
 • Langkah pengajaran mengikut teori pemprosesan maklumat:
  • Perhatian pelajar: Mulakan pengajaran dengan memberikan set induksi yang dapat menarik perhatian pelajar kepada guru & pengajaran. 
   • Cth: Dalam pengajaran tajuk perkakasan komputer guru boleh bersoaljawab dengan pelajar dan menunjukkan beberapa contoh perkakasan komputer ke dalam kelas.
  • Merangsang ingatan pelajar kepada tajuk yang berkaitan. Perbincangan tajuk-tajuk lepas yang sudah dipelajari & dikaitkan dengan topik yang akan diajar.
  • Penekanan kepada isi pengajaran yang penting. Penggunaan bahan bantu mengajar yang tepat dengan tajuk yang akan disampaikan.
   • Cth: Edarkan hand out, penyediaan slaid Powerpoint. 
  • Persembahkan maklumat dengan teratur dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang bersesuaian.
   • Cth: Perisian kursus yang berkaitan dengan tajuk perkakasan komputer.
  • Tunjukkan pelajar bagaimana mengkategorikan maklumat yang diterima & memahaminya.
  • Beri peluang kepada pelajar untuk mengembangkan maklumat yang baru diterima.
  • Pengulangan.
   • Cth: Meningatkan pelajar beberapa isi penting yang dipelajari (ingatan jangka pendek).
  •  Menyediakan beberapa aktiviti @ latihan yang berkaitan dengan pelajaran lepas (ingatan jangka panjang).
4) Teori Konstruktivisme
 • Proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia.
 • Mengikut kefahaman konstruktivisme, ilmu pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada pelajar dalam bentuk yang serba sempurna.
 • Pelajar bina sesuatu pengetahuan mengikut pengalaman masing-masing.
 • Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan ialah satu skema iaitu aktiviti mental yang digunakan oleh pelajar sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan.
 • Rutherford & Ahlgren - pelajar mempunyai idea mereka sendiri hampir dalam semua perkara, di mana ada yang betul & ada yang salah. Jika kefahaman & salah konsep ini diabaikan atau tidak ditangani dengan baik, kefahaman @ kepercayaan asal mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam peperiksaan mereka mungkin memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh guru.
 • John Dewey - pendidik yang cekap harus melaksanakan p&p sebagai proses menyusun @ membina pengalaman secara berterusan. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan pelajar di dalam setiap aktiviti p&p.
 • P&P yang menumpu kepada kejayaan pelajar membina skema pengkonsepan berdasarkan kepada pengalaman yang aktif.
 • Pelajar tidak lagi dianggap belajar daripada apa yang diberikan guru @ sistem pengajaran tetapi secara aktif membina realiti mereka sendiri & pada masa yang sama mengubah suai realiti tersebut.
5) Teori Andragogi
 •  Knowles, 1984 - mengemukakan teori pembelajaran orang dewasa yang mengatakan bahawa orang dewasa terarah kendiri & bertanggungjawab terhadap keputusan yang dibuat oleh mereka.
 • Teori ini mengandaikan bahawa orang dewasa:
  • perlu tahu matlamat sesuatu pengajaran
  • suka belajar secara eksperimen/kontekstual
  • menganggap pembelajaran sebagai penyelesaian masalah
  • belajar dengan berkesan jika sesuatu ilmu itu dipelajari atas keperluan yang mendesak.
 • Intruksi intuk orang dewasa perlu fokus lebih kepada proses daripada isi kandungan yang diajar. Strategi-strategi seperti kajian kes, main peranan, simulasi dan penilaian kendiri adalah paling berguna.
 • Pengajar memainkan peranan sebagai fasilitator.
 • Prinsip-prinsip Andragogi:
  • Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perancangan & penilaian intruksinya.
  • Pengalaman (termasuk kesilapan) menjadi asas untuk aktiviti pembelajaran.
  • Orang dewasa paling berminat mempelajari subjek yang mempunyai hubungan yang segera dengan pekerjaan @ kehidupan peribadinya.
  • Pembelajaran orang dewasa adalah berpusatkan masalah dan bukan berorientasikan isi kandungan.

    0 comments:

    Post a Comment